Řád kliniky

Rychlost.cz - poptávka připojení
Následující řádky definují pravidla fungování Virtuální koňské kliniky:
1) Dle pravidla VJF musí každé zařízení (stáj, ranč, chovná stanice apod.) dbát na zdravotní stav všech svých koní tím, že je registrací svěří do profesionální péče kliniky.
2) Registrace do naší kartotéky probíhá zápisem vašeho zařízení. Do knihy návštěv vypíše majitel koní registrační kartu, která musí obsahovat jméno majitele, odkaz na stáj nebo jiné zařízení, kde jsou koně ustájeni a počet koní ve stáji.
3) Každý kůň musí podstoupit preventivní a dále pravidelné kontroly konající se jednou za půl roku.
4) Pořadatel akcí v závodišti může požadovat výpis z karty koně, tedy potvrzení o zdravotní způsobilosti koně. Každý majitel si může nechat vystavit toto potvrzení zde na klinice v oddělení Ordinace. Evidenci vydaných potvrzení lze najít v sekci Kartotéka.
5) V případě jakéhokoliv zranění či nemoci může majitel či jezdec kdykoliv koně na kliniku přivést a naši pracovníci jej vyšetří/započnou léčbu. Nutné je popsat situaci a příznaky, se kterými se kůň potýká.
6) V sekci Kartotéka se nachází seznam všech registrovaných zařízení, o jejíž koně se starají zaměstnanci kliniky. Také zde najdete seznam všech vydaných potvrzení o zdravotní způsobilosti koně, které se vydávají na požádání.
7) Zaměstnancem kliniky se může stát jakákoliv osoba se zájmem o obor veterina, kovářství či fyzioterapie, která má licenci VJF.
8) Majitelem kliniky a správcem webu je Smoothy, jakékoliv dotazy ohledně provozu a vydávání dokumentů proto směřujte na ni, dotazy a problémy ohledně ošetření koní směřujte na zaměstnance kliniky.
9) Od června 2012 klinika nabízí také možnost péče o zdravotní stav jiných zvířat než koní. Pravidla týkající se prohlídek a dokumentů o zdravotním stavu jsou stejná jako u koní.